doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, profesorica psihologije
Klinički psiholog i psihoterapeut.
Rođena 1969. godine u Splitu.

Od godine 2016. Aleksandra Mindoljević Drakulić radi kao sveučilišni nastavnik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u Centru za obrazovanje nastavnika. Certificirani je psihoterapeut te vodi psihoterapijske grupe, seminare i radionice vezane uz osobni rast i razvoj te komunikacijske i prezentacijske vještine. Članica je Zavoda za integrativnu medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku od njegovog osnutka u listopadu 2014. godine.

Obrazovanje:

 • Godine 2012. obranila je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku;
 • Godine 2002. obranila je znanstveni magistarski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer poslijediplomskog studija “Psihoterapija”);
 • Godine 1994. obranila je diplomski rad na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu–Odsjeka za psihologiju.
 • U Splitu je završila Klasičnu gimnaziju «Natko Nodilo».

Radno i nastavno iskustvo:  

 • Od 2016. – sveučilišni nastavnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 2009. – 2016. – sveučilišni nastavnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za psihologiju i Odsjeku za obrazovne studije. Predavala je kolegije “Razvojna psihologija” i “Psihodrama i psihološka dobrobit djece”, a studentima Prirodoslovnomatematičkog fakulteta i Kineziološkog fakulteta u Zagrebu  kolegij “Komunikacija u odgoju i obrazovanju”; nositeljica  izbornog kolegija “Teorija i tehnika psihodrame” za studente glume i lutkarstva na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku (2010. – 2012.);
 • 2007. – 2009. – stručna suradnica – psiholog u Osnovnoj školi “Antuna Branka Šimića” u Zagrebu;
 • 1997. – 2006. – psiholog u Klinici za psihološku medicinu KBC Zagreb i asistentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (sudjelovala u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu iz jednosemestralnog kolegija «Psihološka medicina» te u poslijediplomskoj nastavi  (područje psihoterapije i psihotraume));
 • 1995. – 1996. – stručna suradnica – psiholog u Prvoj osnovnoj školi Dugave u Zagrebu   

Poslijediplomske psihoterapijske specijalizacije:  

 1. Certifikacija iz kliničkog treninga imago terapije odnosa, Društvo imago terapeuta Hrvatske, 2019.
 2. Završena petogodišnja trajna stručna psihoterapijska izobrazba iz scenske psihoterapije – psihodrame (nositelj izobrazbe: Institut za psihodramu Beograd, 2009.);
 3. Završena petogodišnja trajna stručna psihoterapijska izobrazba iz obiteljske i partnerske psihoterapije (nositelj izobrazbe: KBC Zagreb i Medicinski fakultet Zagreb, 2002.);
 4. Završena jednogodišnja pripremna izobrazba iz grupne analize (nositelji izobrazbe: Institut za grupnu analizu Zagreb i Klinika za psihološku medicinu KBC Zagreb, 2000.).

Višegodišnja suradnja s medijima:

Kao stručni komentator surađivala s uredništvima sljedećih časopisa: Epohe (službenog glasila HUOJ-a, mjesečnika za kulturu komuniciranja), ProMente Croatice (časopisa za promicanje i popularizaciju mentalnoga zdravlja) i Formasane (časopisa za promicanje zdravog psihofizičkog življenja). Redovita je gošća u elektroničkim medijima Hrvatske (HRT, Z1, RTL televizija, Radio Sljeme, Narodni radio…) u promoviranju mentalnoga zdravlja.

Nagrade i priznanja

 • Godine 2013. dobitnica je društvenog priznanja Hrvatskog psihološkog društva “Marulić-Fiat Psychologia” za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju primijenjene psihologije.
 • Godine 2015. dobitnica je “Psihologijske nagrade Zoran Bujas” Hrvatskog psihološkog društva za sveučilišni priručnik “Suicid: fenomenologija i psihodinamika” kao osobito vrijedne psihologijske knjige godine.

Članstva u strukovnim društvima:  

 • Utemeljiteljica i predsjednica Hrvatskog psihodramskog društva
 • Članica Hrvatskog društva obiteljskih terapeuta
 • Članica upravnog odbora Hrvatskog psihološkog društva
 • Članica Hrvatske psihološke komore
 • Članica British Psychodrama Association
 • Pročelnica Sekcije za psihodinamsku psihologiju HPD-a