doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Lučićeva 3
10 000 Zagreb
Hrvatska

 

Elektronička pošta: amindolj@ffzg.hr

 

Konzultacije: kabinet A-310, uz prethodni dogovor putem elektroničke pošte