Što je psihodrama? Psihodrama je  akcijski  oblik grupne i individualne scenske psihoterapije.  Veoma je specifična psihoterapijska, dijagnostička i edukativna tehnika izrasla iz grupne psihoterapije. 20-ih godina 20. stoljeća osmislio ju je i razvio bečki liječnik Jakob Levy Moreno.

Psihodrama je pogodna za sve osobe koje bi željele bolje upoznati sebe, ispitati sve svoje kapacitete i potencijale,  poboljšati svoje međuljudske odnose, povećati efikasnost svojih vlastitih životnih uloga, kako privatnih tako i profesionalnih i koji bi željeli postati zadovoljniji  sobom. U kliničkim uvjetima psihodrama je posebice  pogodna za osobe koje pate od različitih inhibicija ili imaju teškoća u izražavanju emocija. Iznimno je djelotvorna i u osoba koje pate od težih psihičkih poremećaja. Može se rabiti kod svih dobnih skupina, i to i u edukativnim i psihoterapijskim treninzima.

Psihodrama se temelji na igri i na spontanosti. Životne se situacije odigravaju na improviziranoj ili zamišljenoj pozornici/sceni uz pomoć psihodramskog terapeuta i/ili ostalih članova grupe. Zadani dramski tekst ne postoji, nego se prizori iz života “igraju” onako kako ih osoba sama doživljava.Dramska improvizacija osigurava emocionalnu interakciju, a igra omogućava razumijevanje protagonistovih fantazija i želja. U igri dolazi do zadovoljenja potreba za eksperimentiranjem u različitim ulogama i ponašanjima, a osim olakšane mogućnosti razumijevanja motiva, osjećaja i niza intrapsihičkih procesa, osobe-sudionici psihodrame dobivaju i veoma važno korektivno emocionalno iskustvo u interakciji s drugima.

Psihodrama je poput sna i u toj igri moguće je sve: razgovarati s umrlim, biti u ulozi drugoga spola, Boga, životinje, stvari, ukrasti, voljeti onoga kog inače ne smijemo, reći sve u lice svom šefu ili pretpostavljenomu… Pritom osobe na sceni u igri otkrivaju svoje osjećaje, misli, ali i situacije iz vlastite prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Što se dobiva dolascima na psihodramsku iskustveno terapijsku grupu? Stječe se svijest o vlastitim problemima i problemima drugih, dobiva se svijest o uzajamnosti u grupnom radu, o načinima kako bolje razumjeti sebe u kontaktu s drugima i kako međuljudske odnose promijeniti nabolje te pokušati riješiti vlastite unutarnje konflikte.

A što se gubi? Gube se iluzije o sebi i drugima.

Psihodramska psihoterapijska iskustvena grupa koju vodi prof. Mindoljević Drakulić traje 140 minuta te se stalni polaznici grupe sastaju jednom u 15 dana, svake druge srijede od 19.30 do 21.50. Pohađanje grupe preporučuje se svima, bez obzira na dob, spol, zanimanje ili stručnu spremu, a posebice osobama koje imaju sposobnost opserviranja vlastitih problema, sposobnost emocionalnog reagiranja kao i kapacitet za empatiju. Informacije i prijave primaju se putem elektroničke pošte, nakon čega je obvezan inicijalni intervju.