Biografija

Rođena 1969. godine u Splitu. Od godine 2016. Aleksandra Mindoljević Drakulić radi kao sveučilišni nastavnik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u Centru za obrazovanje nastavnika. Certificirani je psihoterapeut te vodi individualnu, partnersku i grupnu psihoterapiju, seminare i radionice vezane uz osobni rast i razvoj te komunikacijske i prezentacijske vještine. Članica je Zavoda za integrativnu medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku od njegovog osnutka u listopadu 2014. godine.

Obrazovanje:

1987.

U Splitu je završila Klasičnu gimnaziju «Natko Nodilo».

1994.

Obranila je diplomski rad na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu–Odsjeka za psihologiju.

2002.

Obranila je znanstveni magistarski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer poslijediplomskog studija “Psihoterapija”).

2012.

Obranila je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Radno i nastavno iskustvo:

1995. – 1996.

Stručna suradnica – psiholog u Prvoj osnovnoj školi Dugave u Zagrebu.

1997. – 2006.

Psiholog u Klinici za psihološku medicinu KBC Zagreb i asistentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (sudjelovala u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu iz jednosemestralnog kolegija «Psihološka medicina» te u poslijediplomskoj nastavi  (područje psihoterapije i psihotraume).

2007. – 2009.

Stručna suradnica – psiholog u Osnovnoj školi “Antuna Branka Šimića” u Zagrebu.

2009. – 2016.

Sveučilišni nastavnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za psihologiju i Odsjeku za obrazovne studije. Predavala je kolegije “Razvojna psihologija” i “Psihodrama i psihološka dobrobit djece”, a studentima Prirodoslovnomatematičkog fakulteta i Kineziološkog fakulteta u Zagrebu  kolegij “Komunikacija u odgoju i obrazovanju”; nositeljica  izbornog kolegija “Teorija i tehnika psihodrame” za studente glume i lutkarstva na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku (2010. – 2012.).

Od 2016.

 Sveučilišni nastavnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Poslijediplomske psihoterapijske specijalizacije:

1.​

Certifikacija iz kliničkog treninga imago  terapije odnosa, Društvo imago terapeuta Hrvatske, 2019.

2.

Završena petogodišnja trajna stručna psihoterapijska izobrazba iz scenske psihoterapije – psihodrame (nositelj izobrazbe: Institut za psihodramu Beograd, 2009.)

3.

Završena petogodišnja trajna stručna psihoterapijska izobrazba iz obiteljske i partnerske psihodinamske psihoterapije (nositelj izobrazbe: KBC Zagreb i Medicinski fakultet Zagreb, 2002.).

4.

Završena jednogodišnja pripremna izobrazba iz grupne analize (nositelji izobrazbe: Institut za grupnu analizu Zagreb i Klinika za psihološku medicinu KBC Zagreb, 2000.).

Višegodišnja suradnja s medijima:

Kao stručni komentator surađivala s uredništvima sljedećih časopisa: Epohe (službenog glasila HUOJ-a, mjesečnika za kulturu komuniciranja), ProMente Croatice (časopisa za promicanje i popularizaciju mentalnoga zdravlja) i Formasane (časopisa za promicanje zdravog psihofizičkog življenja). Redovita je gošća u elektroničkim medijima Hrvatske (HRT, Z1, RTL televizija, Radio Sljeme, Narodni radio…) u promoviranju mentalnoga zdravlja.

Klinički psiholog i psihoterapeut.

Nagrade i priznanja

  • Godine 2013. dobitnica je društvenog priznanja Hrvatskog psihološkog društva “Marulić-Fiat Psychologia” za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju primijenjene psihologije.
  • Godine 2015. dobitnica je “Psihologijske nagrade Zoran Bujas” Hrvatskog psihološkog društva za sveučilišni priručnik “Suicid: fenomenologija i psihodinamika” kao osobito vrijedne psihologijske knjige godine.

Članstva u strukovnim društvima:

  • Utemeljiteljica i predsjednica Hrvatskog psihodramskog društva
  • Redovita članica Društva imago terapeuta Hrvatske
  • Članica Instituta za grupnu analizu Zagreb
  • Članica Upravnog odbora Hrvatskog psihološkog društva
  • Pročelnica Sekcije za psihodinamsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva
  • Članica Hrvatske komore psihoterapeuta
clansvo

Autorske knjige:

Živjeti sa zloćudnom bolešću – kreativni kurikul za roditelje, učenike i nastavnike.

Školska fobija

Majka, žena i majčinstvo

Suicid: fenomenologija i psihodinamika

Mali rječnik psihodrame